Descripció del projecte

Disseny de les oficines l’empresa Alfa Capital.